ReferenceError: Can't find variable: VideoPlayer https://streamable.com/e/fc4w37?loop=0:2143 in global code İktisat Fakültesi |İşletme Bölümü

Bölüm


Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski ve ilk kurulan fakültelerinden biridir. İktisat Fakültesi bünyesinde sekiz farklı bölüm yer almaktadır. İşletme Bölümü de bu bölümler arasında yer almaktadır. Hiç şüphesiz üniversite ve bölüm tercihi geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan biridir. Bu önemli kararı üniversitemiz ve bölümümüzden yana kullandığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Fakültemiz yaklaşık seksen iki yıldır eğitim ve öğretime katkı sunmaktadır. İşletme Bölümü bu anlamda köklü bir kültüre sahiptir. İşletme bölümünün genel amacı; akademiye ve iş dünyasına saygın bilim adamı ve yöneticiler yetiştirmektir.

İşletme Bölümümüz; iş dünyasına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara sayısı on binler ile ifade edilebilecek mezunlar yetiştirmiştir. Türk toplumuna ve ekonomimize önemli katkılarda bulunan bölümümüz mezunları ile gurur duymaktayız.

İşletme Bölümümüz sürekli gelişiyor. Bölümümüz geçtiğimiz onlarca yılda, işletme sektöründeki yönetici ve çalışanlara yönelik, geleneksel işletme lisans programının yanı sıra, İşletme Yüksek lisans, Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans, İşletme Doktora, İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz ve Muhasebe Ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programları'ndan entelektüel sermaye birikimi yüksek olan çok sayıda mezunlar yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor.

Küresel rekabetin yaşandığı dünyada, gelişmişlik endeksinin üst sıralarında olup rekabette başarılı olmak için hiç şüphesiz farklı uzmanlık alanlarına sahip olan yönetici ve çalışanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Gelişmişlik endeksi sınırları içerisinde kalabilmek, ancak ve ancak her alanda yetişmiş insan gücü ile sürdürülebilir. Sürekli gelişimi sürdürebilme; alanında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim programları, doğal kaynak ve çevre bilinci yönetimine sahip insanların yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bölümümüzdeki program çeşitliliği, yönetim disiplinleri açısından düşünülürse ulusal ve uluslararası bilginin temel alındığı farklı uzmanlık alanlarını yansıtmaktadır. İstanbul Üniversitesi, özellikle araştırma konusundaki vurgusu ile bölgedeki üniversitelerden farklıdır.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra birçok yabancı öğrenci de öğrenim görmektedir. Ayrıca, bölüm öğretim üyeleri, bölümümüzün ve İktisat Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinde ders vermenin dışında araştırma merkezlerinde ve değişik projelerde de verimli bir şekilde araştırma yapmaktadır.

İşletme Bölümü; akademik personel, bölüm öğrencileri ve idari personel ekseninde ilişkileri karakterize eden olumlu bir atmosfer sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana İktisat Fakültesi'nin gelenekleri uzun süredir devam etmektedir. Kendine has ekip çalışması yapan, sürekli gelişimi amaç edinmiş, olağanüstü gayret gösteren öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizle gurur duyuyoruz.

Öğrencilerimize verebileceğim temel tavsiyem şu olacaktır: "Üniversitede öğreniminiz süresi içerisinde kendinizi ve derslerinizi dar bir alana odaklamayın. Eğitim ve öğretim programlarının size sunduğu esnek yapıdan faydalanarak disiplinler arası bir prensip ile akademik programınızı planlayın; değişik alanlardaki yetkinliğinizi artırmaya çalışın, iyi düzeyde yabancı dil öğrenin, alanınızla ilgili bilgisayar programlarını iyi kullanmayı öğrenin ve sosyal ilişkilerinizi geliştirerek çok sayıda meslek içi ve meslek dışı insanlar ile tanışın. Son olarak da, akademik danışmanlarınızı yakından tanıyın."

Bölümdeki herkes adına siz değerli öğrencileri ve akademisyenleri araştırma, yaratıcı çalışma ve deneyim kazanmaya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'ne davet ediyoruz. Akademik ve idari personelimizin kapıları her zaman sizlere açık olup, ailenizden katılmak isteyen herkesi ağırlamaya devam edeceğiz. Hayatta hep yenilseniz de yenilgiye yenilmemeniz dileği ile başarılı bir hayat dilerim.

Prof. Dr. Halim Kazan
İşletme Bölümü Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

İktisat Fakültesi 1936 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk kurulan Fakültelerinden biridir. İktisat Fakültesi bünyesinde yedi farklı bölüm yer almaktadır. İşletme Bölümü bu bölümlerden birisidir. Hiç şüphesiz üniversite ve bölüm tercihi geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan biridir. Bu önemli kararı üniversitemiz ve bölümümüzden yana kullandığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Genel Amacı:

İşletme bölümünün genel amacı; akademiye ve iş dünyasına saygın bilim adamı ve yöneticiler eğitmek ve yetiştirmektir.

İş Olanakları: İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz nerelerde iş bulabilir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hem eğitim kalitesine hem de kurumsal kültüre sahip olmasından dolayı, mezun olan öğrencilerimiz hem kamuda hem de özel sektörde birinci sırada tercih edilmektedir. Ayrıca, mezun olan öğrencilerimiz akademik alanda ilk sıralarda tercih edilmektedir.

Anabilim Dalları:

İşletme Bölümümüzde, Finans Ana Bilim Dalı, Muhasebe Ana Bilim Dalı, Pazarlama Ana Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı, Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı olmak üzere altı anabilim dalı yer almaktadır.

Çalışan Öğretim Eleman Sayısı:

Bölümümüzde 6 Profösör, 7 Doçent, 7 Dr Öğretim Üyesi, 2 Dr Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları:

Bölümümüz kurulduğundan beri, işletmecilik alanında değişik sektörlere yönelik yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir.

Bu programlar: İşletme Doktora, İşlrtme Yüksek lisans, Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans, İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, Muhasebe Ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans'tır.

Ayrıca bölümümüzde İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi yer almaktadır. Bölümümüzde aynı zamanda birçok bilimsel çalışma ve projeler yürütülmektedir.

Gelecekte iyi bir yerde olmak istiyorsanız bizi tercih etmelisiniz.

Sevgi ve Saygılarımla,


Prof. Dr. Halim Kazan

İşletme Bölümü Başkanı

İçerik hazırlanmaktadır.

MİSYONUMUZ

İşletme Bölümünün Misyonu; üretim ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesinde, planlamasında, yürütülmesinde, geliştirilmesinde ve verimliliklerinin arttırılmasında kullanılan temel bilim ve işletmecilik kavramlarını öğrenmiş, analitik düşünme yeteneğine ve İş ahlakına sahip, tanınmış bir araştırma ve eğitim kurumu olma, ulusal ve uluslararası bilimsel çevreye katkıda bulunan, akademik araştırmalar yürütebilen, geleceğin akademisyenlerini yönlendirmeyi ve dinamik bir küresel ortam için karar alıcıları geliştirmek amacıyla çağdaş çekirdek yönetim eğitimi verme görevini üstlenmektir.

VİZYONUMUZ

İşletme Bölümünün Vizyonu; ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören, ulusal endüstri yönetiminin sorunlarına çözüm üretebilen, araştırma ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişmeye katkı sağlayan 21. yüzyılın mesleği olan işletme mesleğine öncü bir bölüm olmaktır.

Prof. Dr. Halim Kazan
İşletme Bölümü Başkanı

İçerik hazırlanmaktadır.