Bölüm

İşletme bölümü, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına ve özellikle Uluslararası İşletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Ülkemizde izlenilen “İşletmecilik Eğitimi Politikası”ndan farklı olarak, bir fakülte yerine “İktisat Fakültesi” nin bir bölümü olarak örgütlenmesinin nedeni, işletmecilerin temel iktisat bilgilerine sahip olmaları gerekliliğine olan inancımızdır, Bu doğrultuda, gelecekte her birinin başarılı birer yönetici olacağına inandığımız öğrencilerimize ileride karşılaşacakları sorunlara aldıkları eğitim doğrultusunda, farklı İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri’, Uluslararası İlişkiler bölümleri derslerinin, diğer İşletme fakültelerinden farklı olarak daha yoğun olması, bölüm mezunlarının sadece mikro düzeyde işletmeci bakış açısı yerine, işletmenin dış çevresini oluşturan makro düzeydeki faktörlerin de etkin bir şekilde analiz edilebilmesinin amaçlanması sonucudur.

Bölümümüzde ilk iki yıl iktisat, işletmecilik, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise yönetim, finans, muhasebe ve pazarlama gibi işletme disiplininin tüm alt dallarına ilişkin orta ve ileri düzeyde uzmanlık derslerine yer verilmektedir. Son iki yılda bu konular, yan disiplinlerden sayısal karar alma teknikleri, bankacılık-finansal kurumlar ve Türk vergi sistemi gibi uzmanlık gerektiren dersler ve Mesleki İngilizce ile desteklenmektedir. Ayrıca, son yıl yarıyıl başına üçer seçimlik ders alma hakkı tanınarak, öğrencinin seçmiş olduğu işletmecilik alanında uzmanlaşmasma olanak sağlanması amaçlanmaktadır.


İşletme bölümü, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına ve özellikle Uluslararası İşletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Ülkemizde izlenilen “İşletmecilik Eğitimi Politikası”ndan farklı olarak, bir fakülte yerine “İktisat Fakültesi” nin bir bölümü olarak örgütlenmesinin nedeni, işletmecilerin temel iktisat bilgilerine sahip olmaları gerekliliğine olan inancımızdır, Bu doğrultuda, gelecekte her birinin başarılı birer yönetici olacağına inandığımız öğrencilerimize ileride karşılaşacakları sorunlara aldıkları eğitim doğrultusunda, farklı İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri’, Uluslararası İlişkiler bölümleri derslerinin, diğer İşletme fakültelerinden farklı olarak daha yoğun olması, bölüm mezunlarının sadece mikro düzeyde işletmeci bakış açısı yerine, işletmenin dış çevresini oluşturan makro düzeydeki faktörlerin de etkin bir şekilde analiz edilebilmesinin amaçlanması sonucudur.

Bölümümüzde ilk iki yıl iktisat, işletmecilik, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise yönetim, finans, muhasebe ve pazarlama gibi işletme disiplininin tüm alt dallarına ilişkin orta ve ileri düzeyde uzmanlık derslerine yer verilmektedir. Son iki yılda bu konular, yan disiplinlerden sayısal karar alma teknikleri, bankacılık-finansal kurumlar ve Türk vergi sistemi gibi uzmanlık gerektiren dersler ve Mesleki İngilizce ile desteklenmektedir. Ayrıca, son yıl yarıyıl başına üçer seçimlik ders alma hakkı tanınarak, öğrencinin seçmiş olduğu işletmecilik alanında uzmanlaşmasma olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

MİSYONUMUZ

İşletme Bölümünün Misyonu; üretim ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesinde, planlamasında, yürütülmesinde, geliştirilmesinde ve verimliliklerinin arttırılmasında kullanılan temel bilim ve işletmecilik kavramlarını öğrenmiş, analitik düşünme yeteneğine ve İş ahlakına sahip, tanınmış bir araştırma ve eğitim kurumu olma, ulusal ve uluslararası bilimsel çevreye katkıda bulunan, akademik araştırmalar yürütebilen, geleceğin akademisyenlerini yönlendirmeyi ve dinamik bir küresel ortam için karar alıcıları geliştirmek amacıyla çağdaş çekirdek yönetim eğitimi verme görevini üstlenmektir.

VİZYONUMUZ

İşletme Bölümünün Vizyonu; ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören, ulusal endüstri yönetiminin sorunlarına çözüm üretebilen, araştırma ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişmeye katkı sağlayan 21. yüzyılın mesleği olan işletme mesleğine öncü bir bölüm olmaktır.

Prof. Dr. Halim Kazan
İşletme Bölümü Başkanı


Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski ve ilk kurulan fakültelerinden biridir. İktisat Fakültesi bünyesinde sekiz farklı bölüm yer almaktadır. İşletme Bölümü de bu bölümler arasında yer almaktadır. Hiç şüphesiz üniversite ve bölüm tercihi geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan biridir. Bu önemli kararı üniversitemiz ve bölümümüzden yana kullandığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Fakültemiz yaklaşık seksen iki yıldır eğitim ve öğretime katkı sunmaktadır. İşletme Bölümü bu anlamda köklü bir kültüre sahiptir. İşletme bölümünün genel amacı; akademiye ve iş dünyasına saygın bilim adamı ve yöneticiler yetiştirmektir.

İşletme Bölümümüz; iş dünyasına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara sayısı on binler ile ifade edilebilecek mezunlar yetiştirmiştir. Türk toplumuna ve ekonomimize önemli katkılarda bulunan bölümümüz mezunları ile gurur duymaktayız.

İşletme Bölümümüz sürekli gelişiyor. Bölümümüz geçtiğimiz onlarca yılda, işletme sektöründeki yönetici ve çalışanlara yönelik, geleneksel işletme lisans programının yanı sıra, İşletme Yüksek lisans, Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans, İşletme Doktora, İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz ve Muhasebe Ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programları'ndan entelektüel sermaye birikimi yüksek olan çok sayıda mezunlar yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor.

Küresel rekabetin yaşandığı dünyada, gelişmişlik endeksinin üst sıralarında olup rekabette başarılı olmak için hiç şüphesiz farklı uzmanlık alanlarına sahip olan yönetici ve çalışanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Gelişmişlik endeksi sınırları içerisinde kalabilmek, ancak ve ancak her alanda yetişmiş insan gücü ile sürdürülebilir. Sürekli gelişimi sürdürebilme; alanında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim programları, doğal kaynak ve çevre bilinci yönetimine sahip insanların yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bölümümüzdeki program çeşitliliği, yönetim disiplinleri açısından düşünülürse ulusal ve uluslararası bilginin temel alındığı farklı uzmanlık alanlarını yansıtmaktadır. İstanbul Üniversitesi, özellikle araştırma konusundaki vurgusu ile bölgedeki üniversitelerden farklıdır. 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra birçok yabancı öğrenci de öğrenim görmektedir. Ayrıca, bölüm öğretim üyeleri, bölümümüzün ve İktisat Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinde ders vermenin dışında araştırma merkezlerinde ve değişik projelerde de verimli bir şekilde araştırma yapmaktadır.

İşletme Bölümü; akademik personel, bölüm öğrencileri ve idari personel ekseninde ilişkileri karakterize eden olumlu bir atmosfer sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana İktisat Fakültesi'nin gelenekleri uzun süredir devam etmektedir. Kendine has ekip çalışması yapan, sürekli gelişimi amaç edinmiş, olağanüstü gayret gösteren öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizle gurur duyuyoruz.

Öğrencilerimize verebileceğim temel tavsiyem şu olacaktır: "Üniversitede öğreniminiz süresi içerisinde kendinizi ve derslerinizi dar bir alana odaklamayın. Eğitim ve öğretim programlarının size sunduğu esnek yapıdan faydalanarak disiplinler arası bir prensip ile akademik programınızı planlayın; değişik alanlardaki yetkinliğinizi artırmaya çalışın, iyi düzeyde yabancı dil öğrenin, alanınızla ilgili bilgisayar programlarını iyi kullanmayı öğrenin ve sosyal ilişkilerinizi geliştirerek çok sayıda meslek içi ve meslek dışı insanlar ile tanışın. Son olarak da, akademik danışmanlarınızı yakından tanıyın."

Bölümdeki herkes adına siz değerli öğrencileri ve akademisyenleri araştırma, yaratıcı çalışma ve deneyim kazanmaya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'ne davet ediyoruz. Akademik ve idari personelimizin kapıları her zaman sizlere açık olup, ailenizden katılmak isteyen herkesi ağırlamaya devam edeceğiz. Hayatta hep yenilseniz de yenilgiye yenilmemeniz dileği ile başarılı bir hayat dilerim.


Prof Dr Halim Kazan


İşletme Bölümü Başkanı